Firmy, które zajmują się sprzedażą w zakresie palet oferują: skup palet i sprzedaż, wynajem palet, wymianę palet, remont palet, magazynowanie palet oraz na zamówienie klienta zaprojektują odpowiednie do jego wymagań palety drewniane lub zbudowane z innego materiału.. W Europie do najbardziej znanych palet, należą palety euro, które są oznaczone z boku znakiem EUR. Przy coraz bardziej skomplikowanych procesach dystrybucji różnego rodzaju dóbr i towarów rola opakowań w szybkim, sprawnym i tanim ich przemieszczaniu na drodze od producenta do odbiorcy, nabiera coraz bardziej decydującego znaczenia. Rola ich jest szczególnie duża w systemie przewozowym, w przyspieszaniu procesów przeładunkowych, w zabezpieczaniu ilości i jakości towarów oraz w identyfikacji towarów w procesach dystrybucji.

Decydująca rola opakowań w tych procesach powoduje, że nie mogą być one w sposób izolowany, same dla siebie planowane, wytwarzane ani stosowane. Jest to ważne bowiem od właściwego doboru tworzywa opakowaniowego, celowego zestawienia używanych w konkretnym przypadku środków opakowaniowych, zastosowania często ekonomicznej metody pakowania (często przy zastosowaniu specjalnej dostosowanej maszyny pakującej) i od poręczności w manipulacji zapakowanego towaru, ostatecznie zależy, czy wyprodukowane towary będą mogły być dostarczone na właściwe miejsce w uzgodnionym czasie, względnie czy będą narażone na uszkodzenia w magazynowaniu czy w transporcie i na nieuchronnie związane z tym straty ilościowe oraz jakościowe. Racjonalny zoptymalizowany proces dystrybucji towarów uwarunkowany jest w wysokim stopniu opakowaniami i stąd logistyce opakowań i pakowania przypisuje się im szczególnie znaczącą rolę. Pakowany produkt, opakowanie i proces pakowania składają się łącznie na logistyczny system pakowania. Na samo opakowanie składają się odpowiednio uformowane materiały opakowaniowe i materiały pomocnicze.

W przypadku palet z tworzyw sztucznych głównymi odbiorcami są określone branże, należą do nich : produkcja owocowa, przetwórstwo żywności, przemysł farmaceutyczny, przemysł elektroniczny . Poza tym palety plastikowe są bardzo często wybierane przez firmy wysyłające swoje towary na eksport. Palety z tworzyw sztucznych nie podlegają tak jak tradycyjne palety drewniane procesom fumigacji, są lżejsze ( ma to szczególne znaczenie przy transporcie lotniczym), bardziej estetyczne, oraz często dla odbiorców zagranicznych tego typu paleta jest warunkiem koniecznym.

Biznes plik wektorowy utworzone przez vectorpouch – pl.freepik.com

Leave a Reply