Paleta jako nośnik towarów, jest znana od czasów II Wojny Światowej, pomimo swej prostej konstrukcji jest doskonałym pomocnikiem dla transportu, magazynowania oraz wysokiego składowania towarów w magazynie. Paleta to płaska najczęściej drewniana konstrukcja, która służy do transportu towarów. Palety znajdują zastosowanie jako sztywne podłoże, na którym układany jest towar o większych rozmiarach oraz ten w drobniejszych opakowaniach umożliwiając w ten sposób jego transport. Palety są tak zaprojektowane przez producentów aby można było je łatwo podnosić za pomocą wózków widłowych oraz innych urządzeń wykorzystywanych w logistyce. Obecnie rynek paletowy dąży do coraz większego zróżnicowania palet, zarówno pod względem wymiarów, materiałów z których się je produkuje oraz ze względu na rodzaj jej zastosowania.

            Stosowanie nowoczesnych metod produkcji, transportu i magazynowania wyrobów wymaga koordynacji i wzajemnego dostosowania wielu parametrów technicznych dotyczących zarówno zagadnień konstrukcyjnych jak i technologicznych. W koordynacji wymiarowej występuje dosyć wyraźny łańcuch bezpośrednich i pośrednich zależności. Podstawowymi elementami tego łańcucha są wymiary:

–         Powierzchni magazynowych.

–         Ramp, dróg dojazdowych, bram (drzwi), magazynów, dźwigów itp.

–         Urządzeń magazynowych, jak np. gniazda regałów.

–         Urządzeń transportu wewnętrznego i bliskiego ( wózki podnośnikowe, unoszące itp.).

–         Przestrzeni ładownej środków transportowych.

–         Palet ładunkowych.

–         Opakowań transportowych.

–         Opakowań zbiorczych i jednostkowych.

            Wszystkie te wymiary są ze sobą ściśle powiązane i współzależne. Ich wzajemne niedostosowanie powoduje duże straty gospodarcze, wynikłe np. z nieracjonalnego użycia materiałów opakowaniowych, złego wykorzystania środków transportowych i powierzchni magazynowych itp. Ze względu na daleko posunięte prace dotyczące ujednolicenia wymiarów, przyjęto za podstawę wymiary powierzchni palet ładunkowych. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna przyjęła początkowo trzy wymiary palet: 800×1000 mm, 800×1200 mm, 1000×1200 mm, a także przyjęty w ramach ISO moduł 600×400 mm.

            Rola palet w logistycznym łańcuchu dostaw ma znaczenie kluczowe i możemy ją rozpatrywać w aspektach funkcji logistycznych, magazynowych, transportowych, komplementacyjnych, informacyjnych.

  • Funkcje logistyczne palet częściowo wiążą się z funkcją ochronną , bowiem celem procesów logistycznych jest dostarczenie właściwych produktów, we właściwej ilości, we właściwe miejsce , we właściwym czasie, przy zachowaniu właściwej jakości i przy właściwych optymalnych kosztach.
  • Funkcja magazynowe sprowadzają się do ułatwienia procesów przyjmowania, składowania, kompletowania i wydawania towarów. Palety powinny zabezpieczać produkty przed narażeniami mechanicznymi (statycznymi i dynamicznymi) podczas: składowania w stosach (układane jeden na drugich) lub w paletowych jednostkach ładunkowych (bez urządzeń do składowania, tj. nadstawek paletowych, regałów itp.), przemieszczania w magazynie i na frontach przeładunkowych, kompletowania dostaw.
  • Funkcje transportowe wiążą się najściślej z przebiegami towarowymi, których optymalizacja jest podstawowym celem logistyki. Duże relacje w tym przypadku mają relacje masy pakowanego, towaru do masy samego opakowania oraz wymiary i kształty opakowań, co wiąże się z optymalnym wykorzystywaniem ładowności środków transportu.
  • Funkcje kompletacyjne w handlu hurtowym wiążą się ze sporządzaniem zestawów asortymentowych w poszczególnych partiach dostawy, przy założeniu maksymalnego wykorzystania ładowności środka transportowego i dostarczenia odbiorcy niezbędnego kompletu towarów do dalszej sprzedaży.
  • Funkcja informacyjna stymuluje przepływy opakowanych towarów w całym łańcuchu dostaw, od producenta do ostatecznego odbiorcy.

            Funkcje logistyczne w odniesieniu do palet charakteryzują się tym, że problemy opakowalnictwa ujmują kompleksowo w powiązaniu z innymi ogniwami przepływu towarów. W centrum uwagi znajdują się tu problemy optymalizacyjne, ale w powiązaniu z całościowo rozpatrywanymi łańcuchami logistycznymi. Zróżnicowane logistyczne funkcje opakowań są dobrym przykładem współzależności zachodzących w procesach logistycznych. Palety powinny być zatem rozpatrywane jako podstawowy element kompleksowo ujmowanego procesu logistycznego. Optymalnie dobrane i zastosowane opakowania przyczyniają się zarówno do obniżki kosztów przebiegów towarowych, jak i do podnoszenia jakości procesów logistycznych.

Biznes zdjęcie utworzone przez senivpetro – pl.freepik.com