Obecnie opakowania nie służą już tylko jedynie jako zabezpieczenie towaru na czas przejazdu, ale muszą zapewniać kompletną ochronę i reklamę marki w czasie transportu i w obrocie na rynkach międzynarodowych. Do niedawna opakowania były produktem jednorazowym lecz konieczna redukcja kosztów i ochrona środowiska zmieniają ten stan rzeczy.

Do niedawna najprostszym i najskuteczniejszym sposobem transportu były palety drewniane, w dzisiejszych czasach uznaje się ten materiał za zbyt problematyczny, ponieważ przyczynia się do uszczuplenia cennych zasobów drewna i jest nośnikiem szkodników oraz chorób. Dlatego w branży produkcji spożywczej zakazano jego używania i coraz więcej krajów wstrzymuje import palet drewnianych z zewnątrz aby chronić swoje środowisko. Coraz częściej używa się palet plastikowych, które w niektórych dziedzinach takich jak przemysł piwny, spożywczy, farmaceutyczny stały się standardem. Wiele firm ponosi obecnie w związku z usuwaniem opakowań coraz większe koszty, sklepy detaliczne ponoszą straty w związku z czasem jakiego potrzebują na wypakowanie produktów na półkę. Z tego powodu handlowcy detaliczni w coraz większym stopniu wymagają stosowania opakowań, które można byłoby ustawić na półce. Opakowania odgrywają ogromną rolę we współczesnych działaniach marketingowych i stanowią często element decydujący o konkurencyjności.        Istnieje wiele elementów, które w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają w firmie na koszty związane z opakowaniami, należą do nich: konstrukcja opakowania, koszty opracowania projektu, wybór technologii produkcji, dobór surowca, logistyka w zakresie opakowań (magazynowanie i transport), konfekcjonowanie, logistyka w zakresie wyrobów gotowych, wymogi ekspozycyjne, recykling, ubytki i zwroty. Obecnie coraz większego znaczenia, także ze względów ekonomicznych, nabiera dobór surowców opakowaniowych pod względem możliwości ich przerobu i powtórnego użycia.

Biznes plik wektorowy utworzone przez freepik – pl.freepik.com

Leave a Reply